Voor een fitness studio is een wand opgebouwd door het maken van holle panelen en die dan ter plek op te bouwen.

Alle panelen is door Pieter Rensma op kleuir gespoten. 

Er is een connectie gemaakt zodat visuele beelden via een laptop op een beamer kunnen worden afgespeeld.